Blogs

De effectieve eigenschappen van succesvolle ondernemers en leiders …
Waarom zijn succesvolle ondernemers en leiders succesvol? 
Omdat succesvolle ondernemers en leiders beschikken over specifieke eigenschappen!
Over welke eigenschappen moet je beschikken om een succesvolle ondernemer of leider te zijn?
En wat kunnen deze eigenschappen en ideeën voor jou betekenen?
Op zakelijk én op persoonlijk gebied.
 
Door het toepassen van de effectieve eigenschappen van succesvolle en effectieve mensen blijven we onszelf en ons bedrijf ontwikkelen om daardoor met meer DRIVE, FOCUS en SUCCES te leven en te ondernemen.
Ben jij een succesvolle ondernemer of leider?
CHECK of jij beschikt over de volgende 9 eigenschappen.
Succesvolle ondernemers en leiders …
1. nemen zelf het initiatief

Niet afwachten, maar zelf proactief het heft in handen nemen en de verantwoordelijkheid pakken om iets plaats te laten vinden. De regie voeren over je eigen leven en over datgene waar je zelf direct invloed op hebt.
Een succesvol mens “verandert wat hij niet kan accepteren en accepteert wat hij niet kan veranderen”.

2. hebben een duidelijk beeld van wat ze willen bereiken

Succesvolle ondernemers en leiders stellen doelen en hebben een duidelijk beeld van wat ze willen en wat ze kunnen bereiken. “Think big” is het motto Donald Trump en een titel van één van zijn boeken.
Dit is zakelijk en zeker ook persoonlijk van toepassing op succesvolle mensen: wat wil je zakelijk bereiken en wat wil je in je leven bereiken.
Begin en denk daaraan met het einddoel voor ogen.

3. kennen hun sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen (SWOT)

Weet jij wat de sterke en zwakke punten zijn van je onderneming en van jouw als ondernemer of leider? Waar moet je aan werken om je onderneming of jezelf te verbeteren?
Welke kansen en bedreigingen zijn er? Wat is er veranderd en waar moet je wel of niet direct op inspelen?
Wat doet de markt en wat doet je concurrent? Welke kansen en bedreigingen biedt de (nieuwe) wetgeving?
Succesvolle mensen maken een SWOT analyse om te verbeteren en hun marktpositie goed te kennen. SWOT zijn de letters van ‘Strong’, ‘Weak’, ‘Opportunity’ en ‘Thread’.
Succesvolle mensen willen niet terugkijken op hun leven en denken: “Had ik dat toen maar gedaan”.

4. doen de belangrijkste dingen eerst

Succesvolle mensen focussen zich op belangrijke zaken en niet op niet belangrijke dingen.
Ze werken liefst aan zaken voordat die urgent worden. Ze bereiden zich ter dege voor en voorkomen zo veel als mogelijk is de urgente en belangrijke zaken, omdat die voor een hoge druk en stress kunnen zorgen.
Niet belangrijke dingen, urgent of niet, slaan ze liefst zo veel mogelijk over…

5. gaan voor KWALITEIT en willen altijd het beste

Kwaliteit is ‘key’! Zowel voor zichzelf als wat betreft hun producten en diensten.
En dus voor hun klanten.
Succesvolle mensen hebben bepaalde normen en waarden waaraan moet worden voldaan voor zichzelf en voor hun producten of services. Ze weten dat je nooit een tweede kans krijgt om een eerste indruk achter te laten. Bij familie, partners en zeker ook hun klanten.
Succesvolle ondernemers en leiders streven ALTIJD een win/win resultaat na.
Het moet een win/win opleveren of het is geen deal!

6. hebben plezier in wat ze doen

Met drive leven en werken! Daardoor ontstaat een goede balans tussen je zakelijke en persoonlijke leven en het is DE randvoorwaarde om absolute KWALITEIT te kunnen leveren.
Ze vinden mogelijk niet ieder onderdeel van het ondernemen even leuk, maar ze genieten van het werk dat ze doen. En krijgen daardoor het resultaat dat ze verwachten.

7. kunnen luisteren als geen ander

Succesvolle mensen luisteren om de ander goed te kunnen begrijpen. Pas als ze de andere volledig hebben begrepen reageren ze om hun eigen standpunten duidelijk te maken.
Hierdoor weet de succesvolle ondernemer of leider precies wat zijn (interne) klant van hem verwacht.

8. vragen om hulp aan anderen en werken synergetisch samen

Synergie is de meerwaarde van het geheel ten opzichte van de delen. Synergie is ook de essentie van ondernemerschap en leiderschap op basis van principes. Hierdoor stllen ze zich open voor nieuwe mogelijkheden en wordt 1 + 1 meer dan de som der delen…
9. blijven zichzelf continu ontwikkelen
Zowel lichamelijk (gezondheid), spiritueel (inspiratie), geestelijk (vakmanschap en autonomie) als sociaal-emotioneel (verbondenheid) houden succesvolle mensen zich in topconditie.
En ….? Beschik JIJ over deze effectieve eigenschappen en ben JIJ een succesvolle ondernemer of leider?
Bereid je voor op een persoonlijk en zakelijk succesvol 2014 en bezoek de lezingen die CoTrain hierover op dinsdag 12 november en maandag 9 december 2013 speciaal voor de ondernemer organiseert.
Coby de Groot licht de effectieve eigenschappen van succesvolle ondernemers en leiders uitgebreid toe.
In deel 1 wordt een overview gegeven van ‘de eigenschappen’ en worden de eerste eigenschappen uitgebreid behandeld.
In deel 2 worden de overige eigenschappen doorgenomen.
Je krijgt oefeningen, tips en adviezen om beter en met meer plezier te ondernemen.
Klik hier voor meer informatie of om je aan te melden voor deze lezing(en).
Lezingen van CoTrain over andere onderwerpen vind je in de Agenda in deze Nieuwsbrief.
Ook deze lezingen zijn natuurlijk uitermate geschikt als voorbereiding op een succesvol 2014.