De APK voor Zelfstandige Ondernemers

DE APK VAN COTRAIN 

Wat is het? Wat levert het me op? En wat kost het?

Wat is het?
Quickscan 5De APK voor Zelfstandige Ondernemers is een individueel, persoonlijk en – uiteraard – vertrouwelijk gesprek van bijna 2 uur lang, waarin op een positief kritische wijze veel vragen worden gesteld over jouw bedrijf en over jezelf in je verschillende rollen (vakman/vakvrouw, ondernemer, echtgenoot, ouder etc.).

 

 

 

Wat levert het me op?
Dit gesprek geeft snel een duidelijk beeld hoe jouw bedrijf en jijzelf er op dit moment voor staan en vormt daarmee een nulmeting en de uitgangspositie.

Zie het als een soort functioneringsgesprek met jezelf als mens en als ondernemer.
Het geeft snel en goed de belangrijke inzichten aan wat de precies de sterkten en de zwakten zijn op zakelijk en persoonlijk vlak en waar de kansen en bedreigingen liggen.
Je weet precies aan welke knoppen je kunt draaien om je resultaten drastisch te verbeteren: het opvolgen van uitkomsten heeft al gezorgd voor extra inkomsten en een veel betere life-work balans.

Op basis van dezeAPK bespreken we samen wat nodig is om de gewenste zakelijke en persoonlijke doelen te bereiken en wat de beste vervolgstappen kunnen zijn die hiervoor gezet kunnen worden.

Het spreekt voor zich dat CoTrain je daar graag bij helpt.

Quickscan 3Deze APK is de eerste van het 3-StappenPlan van CoTrain waarmee we je een volledige oplossing kunnen aanbieden om je zwakke en sterke punten te verbeteren, gebruik te maken van de kansen en bedreigingen en – uiteindelijk – je zakelijke en persoonlijke doelen te bereiken.
Stap 2 is de training Professioneel Ondernemen en
Stap 3 is deelname aan het Ondernemers Platform van CoTrain.


Wat kost het?

De investering die van jou verwacht wordt, is zeer gering in vergelijking met wat het je oplevert!
Uiteraard op basis van 100% participatie, betrokkenheid en eerlijkheid.

Klik voor een prijsopgave op onderstaande button “Aanmelden”.

Coby de Groot neemt contact met je op.

 

aanmelden

 

 

Geef een antwoord