CoTrain

CoTrain is begin 2007 opgericht door Coby de Groot.


Zelfstandige Ondernemers en MKB

CoTrain helpt met bedrijfscoaching en trainingen tegenwoordig vooral Zelfstandige Ondernemers en het MKB om met meer plezier succesvoller te kunnen werken … en leven!

Veel Zelfstandige Ondernemers en MKB-ers hebben behoefte aan praktische kennis die ook direct toepasbaar is en die ze helpt bij hun persoonlijke en vooral ook zakelijke ontwikkeling.

Die hulp biedt CoTrain op verschillende manieren, waarbij het zelf ontwikkelde en inmiddels beproefde 3-Stappenplan het best aansluit bij de wensen en veruit de beste resultaten geeft.

 

3 stappenplan3-Stappen Plan van CoTrain
Stap 1: De APK voor Zelfstandige Ondernemers
De eerste stap van dit plan wordt gevormd door de APK waardoor snel een duidelijk beeld wordt verkregen hoe de onderneming én ondernemer er op dit moment voor staan. Een soort nulmeting in de vorm van een zeer positief kritisch functioneringsgesprek met jezelf als mens en als ondernemer. Snel wordt duidelijk wat precies de sterkten en de zwakten zijn op zakelijk- en persoonlijk vlak en waar de kansen en bedreigingen liggen. De APK wordt individueel uitgevoerd.

Stap 2: Training Professioneel Ondernemen
De tweede stap wordt gevormd door de training Professioneel Ondernemen.
In deze zeer praktische training, die in vijf dagdelen wordt gegeven, worden vooral veel marketing- en business strategieën behandeld die eenvoudig en snel in de praktijk toepasbaar zijn.
Daarnaast komen zaken als bedrijfsvoering, financiën, samenwerking, persoonlijke belemmeringen, verborgen talenten en vaardigheden aan de orde.
Deze training wordt zowel individueel als in kleine groepen (maximaal 8 personen) gegeven.

Stap 3: CoBrain (MasterMind)
De derde stap bestaat uit het structureel onderhouden en verder ontwikkelen van de opgedane kennis en vaardigheden. CoTrain adviseert ondernemer dit te doen door deel te nemen aan CoBrain (MasterMind) bijeenkomsten van CoTrain, waarbij ambitieuze ondernemers maandelijks in kleine groepen bij elkaar komen.
Het zijn bijeenkomsten waarbij de gecommitteerde ondernemers elkaar helpen en ontwikkelen door elkaars vraagstukken gezamenlijk te bespreken en kennis en ervaringen uit te wisselen.
De bijeenkomsten worden uiteraard professioneel (be)geleid door CoTrain.

 

Kwaliteit, maatwerk en betrokkenheid
CoTrain biedt diensten van hoogwaardige TOP-kwaliteit. Het kwaliteitsniveau staat zeer hoog in het vaandel, waarmee wordt bedoeld dat CoTrain de klant begrijpt en weet wat hij wil en nodig heeft! Van belang is dat er uiteindelijk een oplossing komt voor ‘het probleem’ op de voor de ondernemer best mogelijke manier.

Op verzoek kan ook specifiek maatwerk worden geleverd.
Vaak gebeurt dit al omdat door betrokkenheid sterk rekening wordt gehouden met de invulling van de dienstverlening zoals die het beste is voor de opdrachtgever op basis van de vraagstelling…

partnership
Continuïteit

CoTrain biedt continuïteit van dienstverlening door afspraken met Partners die kwalitatief in staat zijn, zo nodig, onze dienstverlening over te nemen, maar die ook invulling kunnen geven aan gevraagde diensten die CoTrain niet (voldoende) beheerst.

 

 

Plezier en kennis versterken elkaar en zorgen voor een positieve spiraal, de juiste ontwikkeling en mindset! Op basis van DRIVE – FOCUS en SUCCES. – Coby de Groot

Geef een antwoord