Partners

partners

 

CoTrain heeft een uitgebreid Partner netwerk opgebouwd met een aantal TOP kwaliteit ondernemers, om:

  1. continuïteit van dienstverlening te kunnen bieden bij onverhoopte uitval door ziekte of andere omstandigheden;
  2. invulling te geven door deze Partner(s) aan die onderdelen die CoTrain zelf niet (voldoende) beheerst. Dit gebeurt uiteraard altijd in overleg met de opdrachtgever(s);
  3. op niveau te klankborden over specifieke onderwerpen en
  4. elkaar (verder) te helpen en blijven ontwikkelen door periodiek als (MasterMind-) groep bij elkaar te komen en elkaar positief kritisch te prikkelen.

 

 

Geef een antwoord